USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany

ID VO:
12397
Číslo z vestníka VO:
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020
Predpokladaná hodnota:
128 333,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
33100000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom navrhovanej zákazky je dodanie USG prístroja najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lipany
  Krivianska, 082 71 Lipany
  IČO: 00327379

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.lipany.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 08:10:47

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-11-23 00:00:00
  2020-12-15 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-11-23 00:00:00
  2020-12-15 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-11-23 00:00:00
  2020-12-15 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-11-23 00:00:00
  2021-01-30 00:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-12-16 10:00:00
  2020-12-16 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-12-21 00:00:00
  2020-12-31 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-12-21 00:00:00
  2020-12-31 00:00:00

Najčastejšie otázky