Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2021

ID VO:
12394
Číslo z vestníka VO:
2020/S 207-502137
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Číslo z vestníka EU:
2020/S 207-502137
Predpokladaná hodnota:
226 538,36 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: http://www.lucenec.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 16:05:57

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky