Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS

ID VO:
12392
Číslo z vestníka VO:
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020
Predpokladaná hodnota:
390 631,29 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia diela Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Kremnica
  Štefánikovo námestie 1/1967 01 Kremnica
  IČO: 00320781

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.kremnica.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.10.2020 22:30:25

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-10-16 00:00:00
  2020-11-05 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-10-16 00:00:00
  2020-11-05 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-10-16 00:00:00
  2020-11-05 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-10-16 00:00:00
  2020-12-31 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2020-11-06 11:00:00
  2020-11-06 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-11-06 12:01:00
  2020-11-27 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-11-20 00:00:00
  2020-12-16 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....