Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS

ID VO:
12392
Číslo z vestníka VO:
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020
Predpokladaná hodnota:
390 631,29 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia diela Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Kremnica
  Štefánikovo námestie 1/1967 01 Kremnica
  IČO: 00320781

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.kremnica.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 08:23:15

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky