Plastové nádoby na biologický odpad

ID VO:
12390
Číslo z vestníka VO:
204/2020 - 30.09.2020, zn. 33429 - WYT
Predpokladaná hodnota:
81 006,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
34928480-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka 2 900 ks nových 240 l plastových nádob na biologický odpad.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Súťažné podklady.pdf30.09.2020
Kúpna zmluva.docx30.09.2020
Prílohy SP.docx30.09.2020

Obstarávateľ

 • Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
  Dunajská Streda
  IČO: 46313834

  Kontakt: Ing. Gabriela Pomichal
  Telefón: +421 908798886
  Web:
  Email: gabriela.pomichal@municipal-ds.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.10.2020 22:18:42

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...