Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY

ID VO:
12384
Číslo z vestníka VO:
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020
Predpokladaná hodnota:
1 011 709,41 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233162-2, 45233160-8, 45233290-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, vybudovanie cyklotrás z mesta Lučenec smerom k obciam Halič a Vidiná. Navrhovaná cyklocesta smer Halič a smer Vidiná je súčasťou plánovaných cyklistických trás na území Novohradského regiónu. Je navrhnutá tak, že bude plniť hlavne dopravnú a doplnkovo aj rekreačnú funkciu pre miestnych obyvateľov a pre návštevníkov regiónu. Pri návrhu cyklistickej cestičky boli rešpektované zásady ucelenosti cyklistických trás, spojenie zdrojov a cieľov a jej atraktivít. Cyklistická cestička v meste Lučenec prepojí obytné územie priľahlé inštitúcie a zabezpečí sprístupnenie nákupných a občianskych stredísk. Navrhnutá cyklistické cestičky sú svojou funkčnosťou orientované na cyklistickú dopravu do zamestnania ale aj na rozvoj rekreačných a pohybových aktivít.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf05.01.2021
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15.pdf11.11.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č.16.pdf11.11.2020
Vysvetlenie SP č.14 + predĺženie LPP.pdf10.11.2020
oznamenie-42608_-_iox.pdf10.11.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 13.pdf06.11.2020
Príloha č. 2_výkaz výmer_OPRAVA.xlsx06.11.2020
Súťažné podklady_oprava 2.docx06.11.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.pdf03.11.2020
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.zip31.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf29.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf28.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf22.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8 + predĺženie .pdf21.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf15.10.2020
Vysvetlenie_sutaznych_podkladov_c_6_predlzenie leh.pdf14.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf12.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf05.10.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf01.10.2020
Súťažné podklady_oprava 1.docx01.10.2020
Vysvetlenie_sutaznych_podkladov_c_2_a_predlzenie l.pdf28.09.2020
Vysvetlenie sutaznych podkladov c. 1.zip18.09.2020
Súťažné podklady.docx09.09.2020
Príloha c. 2_vykaz vymer.xlsx09.09.2020
Príloha c. 4_PD trasa Lučenec - Halič.zip09.09.2020
Príloha c. 4_PD trasa Lučenec - Vidiná.zip09.09.2020
JED.doc09.09.2020
Vyzva na predkladanie ponuk.pdf09.09.2020

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Mgr. Eva Čapkovičová
  Telefón: +421 907 624 786
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: eva.capkovic@gmail.com

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:43:40

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...