Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY

ID VO:
12384
Číslo z vestníka VO:
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020
Predpokladaná hodnota:
1 011 709,41 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233162-2, 45233160-8, 45233290-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, vybudovanie cyklotrás z mesta Lučenec smerom k obciam Halič a Vidiná. Navrhovaná cyklocesta smer Halič a smer Vidiná je súčasťou plánovaných cyklistických trás na území Novohradského regiónu. Je navrhnutá tak, že bude plniť hlavne dopravnú a doplnkovo aj rekreačnú funkciu pre miestnych obyvateľov a pre návštevníkov regiónu. Pri návrhu cyklistickej cestičky boli rešpektované zásady ucelenosti cyklistických trás, spojenie zdrojov a cieľov a jej atraktivít. Cyklistická cestička v meste Lučenec prepojí obytné územie priľahlé inštitúcie a zabezpečí sprístupnenie nákupných a občianskych stredísk. Navrhnutá cyklistické cestičky sú svojou funkčnosťou orientované na cyklistickú dopravu do zamestnania ale aj na rozvoj rekreačných a pohybových aktivít.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Mgr. Eva Čapkovičová
  Telefón: +421 907 624 786
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: eva.capkovic@gmail.com

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 20:06:45

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-09-09 00:00:00
  2020-10-07 09:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-09-09 00:00:00
  2020-10-07 09:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-09-09 00:00:00
  2020-11-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-09-09 00:00:00
  2020-10-07 09:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-10-08 10:00:00
  2020-10-08 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-08 12:00:00
  2020-10-23 12:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-10-08 12:00:00
  2020-11-30 00:00:00

Najčastejšie otázky