ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov

ID VO:
12383
Číslo z vestníka VO:
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 167-402025
Predpokladaná hodnota:
4 920 120,72 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71300000-1, 45221110-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce v okrese Košice / Košice okolie Spišské Vlachy II. etapa - pozostávajúcich z časti 1: rekonštrukcia cesty a časti 2: rekonštrukcia mostov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Košický samosprávny kraj
  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
  IČO: 35541016

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://web.vucke.sk/sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 18:37:29

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-26 00:00:00
  2020-11-30 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2020-10-19 11:30:00
  2020-10-19 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-19 12:00:00
  2020-11-16 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-11-02 12:00:00
  2020-11-16 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....