ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov

ID VO:
12383
Číslo z vestníka VO:
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 167-402025
Predpokladaná hodnota:
4 920 120,72 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71300000-1, 45221110-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce v okrese Košice / Košice okolie Spišské Vlachy II. etapa - pozostávajúcich z časti 1: rekonštrukcia cesty a časti 2: rekonštrukcia mostov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č.8.pdf09.12.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č.7.pdf07.12.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č.6.pdf03.12.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č.5.zip01.12.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č.4.zip13.11.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č.3.zip23.10.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č.2.pdf07.10.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č.1.zip22.09.2020
1. Súťažné podklady - časť 1.zip27.08.2020
2. Príloha č. 2 SP_PD-časť 1-part.1.zip27.08.2020
3. Príloha č. 2 SP_PD--časť 1-part.2.zip27.08.2020
4. Príloha č. 2 SP_PD-časť 1-part.3.zip27.08.2020
5. Príloha č. 2 SP_PD-časť 1-part.4.zip27.08.2020
6. Súťažné podklady - časť 2.zip27.08.2020
7. Príloha č. 2 SP_PD-časť 2-part.1.zip27.08.2020
8. Príloha č. 2 SP_PD-časť 2-part.2.zip27.08.2020
9. Príloha č. 2 SP_PD-časť 2-part.3.zip27.08.2020
10. Príloha č. 2 SP_PD-časť 2-part.4.zip27.08.2020

Obstarávateľ

 • Košický samosprávny kraj
  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
  IČO: 35541016

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://web.vucke.sk/sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:27:43

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....