ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín

ID VO:
12382
Číslo z vestníka VO:
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 167-401988
Predpokladaná hodnota:
4 499 700,19 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71300000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na ceste II/552 okres Trebišov a Michalovce v kum. staničení od 26,570 po 84,873 km.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Košický samosprávny kraj
  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
  IČO: 35541016

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://web.vucke.sk/sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 19:50:43

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-26 00:00:00
  2020-11-30 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2020-10-19 11:00:00
  2020-10-19 11:29:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-19 12:00:00
  2020-11-16 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-11-02 12:00:00
  2020-11-16 00:00:00

Najčastejšie otázky