ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín

ID VO:
12382
Číslo z vestníka VO:
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 167-401988
Predpokladaná hodnota:
4 499 700,19 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71300000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na ceste II/552 okres Trebišov a Michalovce v kum. staničení od 26,570 po 84,873 km.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Košický samosprávny kraj
  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
  IČO: 35541016

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://web.vucke.sk/sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:31:17

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky