ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov

ID VO:
12381
Číslo z vestníka VO:
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 167-401987
Predpokladaná hodnota:
3 616 045,32 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71300000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na úseku ID R007 II/552 Košice Veľké Kapušany - hranica UA región Abov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Košický samosprávny kraj
  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
  IČO: 35541016

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://web.vucke.sk/sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 18:27:18

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-26 00:00:00
  2020-10-16 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-26 00:00:00
  2020-11-30 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2020-10-19 10:30:00
  2020-10-19 10:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-19 12:00:00
  2020-11-16 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-11-02 00:00:00
  2020-11-16 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...