ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov

ID VO:
12381
Číslo z vestníka VO:
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 167-401987
Predpokladaná hodnota:
3 616 045,32 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71300000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na úseku ID R007 II/552 Košice Veľké Kapušany - hranica UA región Abov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Košický samosprávny kraj
  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
  IČO: 35541016

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://web.vucke.sk/sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 07:15:33

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky