Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča

ID VO:
12379
Číslo z vestníka VO:
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 876 869,72 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/536 na úseku Spišský Štvrtok - Kežmarok. V rámci predmetnej stavebnej úpravy je navrhnuté:
Výmena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu
Výmena resp. doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení zvodidiel. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením v rámci cestného pozemku
Doplnenie meteorologickej stanice v km 37,400
Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave v stanovenom rozsahu
Výstavba nového požadovaného cestného priepustu v km 33,006 cesty II/536
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 18:57:58

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-10-12 10:30:00
  2020-10-12 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-12 11:00:00
  2020-10-30 00:00:00

Najčastejšie otázky