Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča

ID VO:
12379
Číslo z vestníka VO:
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 876 869,72 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/536 na úseku Spišský Štvrtok - Kežmarok. V rámci predmetnej stavebnej úpravy je navrhnuté:
Výmena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu
Výmena resp. doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení zvodidiel. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením v rámci cestného pozemku
Doplnenie meteorologickej stanice v km 37,400
Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave v stanovenom rozsahu
Výstavba nového požadovaného cestného priepustu v km 33,006 cesty II/536
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
20. Informácia o výsledku opätovného VP.pdf11.02.2021
19. Oznámenie o zrušení informácie o výsledku VP.pdf10.02.2021
18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf28.01.2021
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf26.11.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf16.11.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip03.11.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip29.10.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip26.10.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf22.10.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf05.10.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf21.09.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf18.09.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf07.09.2020
1. Výzva na predloženie ponuky.pdf25.08.2020
2. Súťažné podklady.docx25.08.2020
3. Návrh ZoD.docx25.08.2020
4. Výkaz výmer.xlsx25.08.2020
5. JED.docx25.08.2020
6. Projektová dokumentácia_cast_1.zip25.08.2020
7. Projektová dokumentácia_cast_2.zip25.08.2020

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 07:41:42

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-25 00:00:00
  2021-03-31 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-12-14 10:30:00
  2020-12-14 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-12-14 11:00:00
  2021-02-11 12:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-01-28 00:00:00
  2021-02-11 17:00:00

Najčastejšie otázky