Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné

ID VO:
12377
Číslo z vestníka VO:
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 445 974,34 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka. V rámci predmetnej stavebnej úpravy je navrhnuté stabilizovanie cestného telesa cesty druhej triedy, zlepšenie odtokových pomerov komunikácie a aj priľahlého územia, zlepšenie povrchových vlastností vozovky a zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 18:44:16

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-10-12 12:00:00
  2020-10-12 12:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-12 12:30:00
  2020-10-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....