Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča

ID VO:
12375
Číslo z vestníka VO:
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 354 224,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty III/3216 Bijacovce Brezovica. V rámci predmetnej stavebnej úpravy cesty III/3216 je navrhnuté:
- modernizácia cesty - sanácia odvodnenia, výmena kompletnej konštrukcie vozovky resp. obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu, doplnenie bezpečnostných zariadení
- výstavba nového priepustu v km cca. 4,846
- doplnenie zvodidiel a smerových stĺpikov
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf28.01.2021
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.zip08.12.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf16.11.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.zip03.11.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip29.10.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip26.10.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip14.10.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf05.10.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf25.09.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf21.09.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf16.09.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf07.09.2020
1. Výzva na predloženie ponuky.pdf25.08.2020
2. Súťažné podklady.docx25.08.2020
3. Návrh ZoD.docx25.08.2020
4. Výkaz výmer.xlsx25.08.2020
5. JED.docx25.08.2020
6. Projektová dokumentácia_cast_1.zip25.08.2020
7. Projektová dokumentácia_cast_2.zip25.08.2020

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37936859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:16:32

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....