Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča

ID VO:
12375
Číslo z vestníka VO:
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 354 224,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty III/3216 Bijacovce Brezovica. V rámci predmetnej stavebnej úpravy cesty III/3216 je navrhnuté:
- modernizácia cesty - sanácia odvodnenia, výmena kompletnej konštrukcie vozovky resp. obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu, doplnenie bezpečnostných zariadení
- výstavba nového priepustu v km cca. 4,846
- doplnenie zvodidiel a smerových stĺpikov
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37936859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 18:32:32

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-09 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-10-12 10:00:00
  2020-10-12 10:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-12 10:30:00
  2020-10-30 00:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-25 00:00:00
  2020-10-30 00:00:00

Najčastejšie otázky