Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča

ID VO:
12375
Číslo z vestníka VO:
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020
Predpokladaná hodnota:
1 354 224,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty III/3216 Bijacovce Brezovica. V rámci predmetnej stavebnej úpravy cesty III/3216 je navrhnuté:
- modernizácia cesty - sanácia odvodnenia, výmena kompletnej konštrukcie vozovky resp. obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu, doplnenie bezpečnostných zariadení
- výstavba nového priepustu v km cca. 4,846
- doplnenie zvodidiel a smerových stĺpikov
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf28.01.2021
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.zip08.12.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf16.11.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.zip03.11.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip29.10.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip26.10.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip14.10.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf05.10.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf25.09.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf21.09.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf16.09.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf07.09.2020
1. Výzva na predloženie ponuky.pdf25.08.2020
2. Súťažné podklady.docx25.08.2020
3. Návrh ZoD.docx25.08.2020
4. Výkaz výmer.xlsx25.08.2020
5. JED.docx25.08.2020
6. Projektová dokumentácia_cast_1.zip25.08.2020
7. Projektová dokumentácia_cast_2.zip25.08.2020

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37936859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 07:22:44

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-25 00:00:00
  2020-12-11 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-12-14 10:00:00
  2020-12-14 10:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-12-14 10:30:00
  2021-01-27 18:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-25 00:00:00
  2021-03-31 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-01-28 00:00:00
  2021-01-28 12:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....