Jasle v obci Trstice

ID VO:
12374
Číslo z vestníka VO:
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020
Predpokladaná hodnota:
659 802,16 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na detských jasliach v obci Trstice.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Nocturnus n.o.
  Trstice 659, 925 42 Trstice
  IČO: 517 372 56

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 19:38:35

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-05 00:00:00
  2020-10-08 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-08-05 00:00:00
  2020-10-08 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-05 00:00:00
  2020-10-08 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-05 00:00:00
  2020-10-30 00:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-10-09 10:00:00
  2020-10-09 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-09 11:01:00
  2020-10-30 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-10-09 11:01:00
  2020-10-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....