Jasle v obci Trstice

ID VO:
12374
Číslo z vestníka VO:
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020
Predpokladaná hodnota:
659 802,16 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na detských jasliach v obci Trstice.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
16.Vysvetlenie súťažných podkladov č.14.pdf07.05.2021
15.Vysvetlenie súťažných podkladov č.13.pdf16.04.2021
14.Vysvetlenie súťažných podkladov č.12.pdf16.03.2021
13.Vysvetlenie súťažných podkladov č.11.pdf12.02.2021
12.Vysvetlenie súťažných podkladov č.10.pdf21.01.2021
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf04.01.2021
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf09.12.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf20.11.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf06.11.2020
7. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf16.10.2020
6. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip02.10.2020
5. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip17.09.2020
4. Vysvetlenie súťažných podkladov č.2.pdf04.09.2020
3. Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf24.08.2020
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf06.08.2020
2. Súťažné podklady.zip06.08.2020

Obstarávateľ

 • Nocturnus n.o.
  Trstice 659, 925 42 Trstice
  IČO: 517 372 56

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:21:40

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-05 00:00:00
  2021-06-03 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-08-05 00:00:00
  2021-06-03 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-05 00:00:00
  2021-06-03 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-05 00:00:00
  2021-06-30 00:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-06-04 10:00:00
  2021-06-04 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-06-07 00:00:00
  2021-06-21 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-06-21 00:00:00
  2021-06-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...