Jasle v obci Trstice

ID VO:
12374
Číslo z vestníka VO:
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020
Predpokladaná hodnota:
659 802,16 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na detských jasliach v obci Trstice.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Nocturnus n.o.
  Trstice 659, 925 42 Trstice
  IČO: 517 372 56

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 01.03.2021 23:36:07

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-08-05 00:00:00
  2021-03-22 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-08-05 00:00:00
  2021-03-22 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-08-05 00:00:00
  2021-03-22 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-08-05 00:00:00
  2021-03-31 00:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-03-23 10:00:00
  2021-03-23 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-03-31 00:00:00
  2021-04-06 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-03-29 00:00:00
  2021-04-07 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....