Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus

ID VO:
12373
Číslo z vestníka VO:
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020
Predpokladaná hodnota:
1 619 035,53 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
28. Vysvetlenie SP č.18.pdf04.05.2021
27. Vysvetlenie SP č.17.pdf29.04.2021
26. Vysvetlenie SP č.16.zip21.04.2021
25. Vysvetlenie SP č.15.pdf16.04.2021
24. Vysvetlenie SP č.14.zip06.04.2021
23. Vysvetlenie SP č.13.pdf12.03.2021
22. Vysvetlenie SP č.12.zip10.03.2021
21. Vysvetlenie SP č.11.pdf09.02.2021
20. Vysvetlenie SP č.10.pdf20.01.2021
19. Vysvetlenie SP č.9.pdf21.12.2020
18. Vysvetlenie SP č.8.pdf04.12.2020
17. Vysvetlenie SP č.7.pdf20.11.2020
16. Vysvetlenie SP č.6.pdf06.11.2020
15. Vysvetlenie SP č.5.pdf15.10.2020
14. Vysvetlenie SP č.4.zip30.09.2020
13. Vysvetlenie SP č.3.zip11.09.2020
12. Vysvetlenie SP č.2.pdf26.08.2020
11. Vysvetlenie SP č.1.pdf14.08.2020
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf31.07.2020
2. Súťažné podklady.pdf31.07.2020
3. Príloha SP č.1.docx31.07.2020
4. Príloha SP č.2-časť.1.zip31.07.2020
5. Príloha SP č.2-časť.2.zip31.07.2020
6. Príloha SP č.2-časť.3.zip31.07.2020
7. Príloha SP č.3.zip31.07.2020
8. Príloha SP č.4.docx31.07.2020
9. Príloha SP č.5.docx31.07.2020
10. Príloha SP č.6.docx31.07.2020

Obstarávateľ

 • Nocturnus n.o.
  Trstice 659, 925 42 Trstice
  IČO: 517 372 56

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:08:47

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-07-31 00:00:00
  2021-05-11 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-07-31 00:00:00
  2021-05-11 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-07-31 00:00:00
  2021-05-11 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-07-31 00:00:00
  2021-06-30 00:00:00
 • Otvárnie ponúk
  2021-05-12 10:00:00
  2021-05-12 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-05-12 11:01:00
  2021-05-20 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-05-20 00:00:00
  2021-05-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....