Drienica - zberný dvor

ID VO:
12370
Číslo z vestníka VO:
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020
Predpokladaná hodnota:
364 180,89 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222100-0
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na diele "Drienica - zberný dvor"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Drienica
  Drienica 168, 083 01 Sabinov
  IČO: 00326968

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.drienica.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:54:30

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky