Dom Seniorov PERENNIS

ID VO:
12364
Číslo z vestníka VO:
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020
Predpokladaná hodnota:
994 761,25 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba dvoch objektov novostavieb domu seniorov v meste Galanta. Objekty sú navrhnuté ako prízemné (bez podpivničenia) každý s dvomi bytovými jednotkami, technicko-hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. V rámci jednej bytovej jednotky budú vytvorené miestnosti pre podporované bývanie s kapacitou najviac 6 ľudí, celkovo 12 ľudí v celom objekte. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území s vybudovanou infraštruktúrou na rovinatom teréne prevažne tvorené trávnatým porastom.
Základný konštrukčný systém navrhovaných stavieb je koncipovaný ako stenový, z obvodových a vnútorných nosných
murovaných stien. Stropná konštrukcia je navrhovaná ako železobetónová monolitická doska hr. 200 mm. Vodorovné
nosné konštrukcie preklady a prievlaky sú uvažované železobetónové monolitické (odlievané spolu so stropnou doskou) , príp. keramické (viď výkresová dokumentácia). Nenosné steny a budú prevažne murované z keramických tvaroviek.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • PERENNIS n.o.
  Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
  IČO: 51685264

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web:
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:58:21

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky