Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč

ID VO:
12363
Číslo z vestníka VO:
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020
Predpokladaná hodnota:
716 986,06 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia nevyužívanej budovy, ktorú má žiadateľ v dlhodobom nájme, do stavu, ktorý umožňuje prevádzkovanie zariadenia pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • SENIA - občianske združenie
  Utekáč 855, 985 06 Utekáč
  IČO: 51777827

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917729943
  Web:
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 20:21:30

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-05-29 00:00:00
  2020-09-30 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-05-29 00:00:00
  2020-09-30 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-05-29 00:00:00
  2020-10-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-05-29 00:00:00
  2020-09-30 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-10-01 09:00:00
  2020-10-01 10:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-10-01 10:00:00
  2020-10-30 00:00:00

Najčastejšie otázky