Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč

ID VO:
12363
Číslo z vestníka VO:
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020
Predpokladaná hodnota:
746 308,44 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia nevyužívanej budovy, ktorú má žiadateľ v dlhodobom nájme, do stavu, ktorý umožňuje prevádzkovanie zariadenia pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf04.12.2020
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.zip02.11.2020
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.zip29.10.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip15.10.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf24.09.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf03.09.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf12.08.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf29.07.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf16.07.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf03.07.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf23.06.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf17.06.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf16.06.2020
1. Výzva na predloženie ponuky_21324_WYP.pdf02.06.2020
2. Súťažné podklady.docx02.06.2020
3. Návrh ZoD.docx02.06.2020
4. JED.docx02.06.2020
5. Projektová dokumentácia_časť 1.zip02.06.2020
6. Projektová dokumentácia_časť 2.zip02.06.2020
7. Výkaz výmer.xlsx02.06.2020

Obstarávateľ

 • SENIA - občianske združenie
  Utekáč 855, 985 06 Utekáč
  IČO: 51777827

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917729943
  Web:
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:54:36

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....