Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč

ID VO:
12363
Číslo z vestníka VO:
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020
Predpokladaná hodnota:
746 308,44 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia nevyužívanej budovy, ktorú má žiadateľ v dlhodobom nájme, do stavu, ktorý umožňuje prevádzkovanie zariadenia pre seniorov s týždenným a celoročným pobytom.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.zip02.11.2020
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.zip29.10.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip15.10.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf24.09.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf03.09.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf12.08.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf29.07.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf16.07.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf03.07.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf23.06.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf17.06.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf16.06.2020
1. Výzva na predloženie ponuky_21324_WYP.pdf02.06.2020
2. Súťažné podklady.docx02.06.2020
3. Návrh ZoD.docx02.06.2020
4. JED.docx02.06.2020
5. Projektová dokumentácia_časť 1.zip02.06.2020
6. Projektová dokumentácia_časť 2.zip02.06.2020
7. Výkaz výmer.xlsx02.06.2020

Obstarávateľ

 • SENIA - občianske združenie
  Utekáč 855, 985 06 Utekáč
  IČO: 51777827

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917729943
  Web:
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 02.12.2020 14:33:40

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-05-29 00:00:00
  2020-11-12 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-05-29 00:00:00
  2020-11-12 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-05-29 00:00:00
  2020-12-31 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-05-29 00:00:00
  2020-11-12 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-11-13 09:00:00
  2020-11-13 10:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-11-13 10:00:00
  2020-12-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...