USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené)

ID VO:
12362
Číslo z vestníka VO:
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020
Predpokladaná hodnota:
127 333,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
33100000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom "USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lipany
  Krivianska 1, 082 71 Lipany
  IČO: 00327379

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.lipany.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 07:25:54

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....