USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené)

ID VO:
12362
Číslo z vestníka VO:
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020
Predpokladaná hodnota:
127 333,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
33100000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom "USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lipany
  Krivianska 1, 082 71 Lipany
  IČO: 00327379

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.lipany.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 10:11:19

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....