Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač

ID VO:
12361
Číslo z vestníka VO:
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020
Číslo z vestníka EU:
2020/S 093-222499
Predpokladaná hodnota:
1 050 003,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom "Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Sliač
  Letecká 1
  IČO: 00320277

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.sliac.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 11:29:48

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky