Dom seniorov Senctus v Andovciach (zrušené)

ID VO:
12355
Číslo z vestníka VO:
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020
Predpokladaná hodnota:
1 616 574,82 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba Domu Seniorov Senctus v Andovciach
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
11. Oznámenie o zrušení súťaže.pdf06.05.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č.3.zip28.04.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č.2.zip07.04.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č.1.pdf25.03.2020
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf11.03.2020
2. Súťažné podklady.docx11.03.2020
3. Návrh ZoD.docx11.03.2020
4. JED.docx11.03.2020
5a. Projektová dokumentácia_časť 1.zip11.03.2020
5b. Projektová dokumentácia_časť 2.zip11.03.2020
5c. Projektová dokumentácia_časť 3.zip11.03.2020
5d. Projektová dokumentácia_časť 4.zip11.03.2020
5e. Projektová dokumentácia_časť 5.zip11.03.2020
5f. Projektová dokumentácia_časť 6.zip11.03.2020
5g. Projektová dokumentácia_časť 7.zip11.03.2020
6. Výkaz výmer.zip11.03.2020
7. Stavebné povolenie.zip11.03.2020

Obstarávateľ

 • Senctus, n.o.
  Hlavná ulica 373/31 , 941 37 Strekov
  IČO: 51743183

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904746992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 20:09:11

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....