Dom seniorov Senctus v Andovciach (zrušené)

ID VO:
12355
Číslo z vestníka VO:
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020
Predpokladaná hodnota:
1 616 574,82 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba Domu Seniorov Senctus v Andovciach
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
11. Oznámenie o zrušení súťaže.pdf06.05.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č.3.zip28.04.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č.2.zip07.04.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č.1.pdf25.03.2020
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf11.03.2020
2. Súťažné podklady.docx11.03.2020
3. Návrh ZoD.docx11.03.2020
4. JED.docx11.03.2020
5a. Projektová dokumentácia_časť 1.zip11.03.2020
5b. Projektová dokumentácia_časť 2.zip11.03.2020
5c. Projektová dokumentácia_časť 3.zip11.03.2020
5d. Projektová dokumentácia_časť 4.zip11.03.2020
5e. Projektová dokumentácia_časť 5.zip11.03.2020
5f. Projektová dokumentácia_časť 6.zip11.03.2020
5g. Projektová dokumentácia_časť 7.zip11.03.2020
6. Výkaz výmer.zip11.03.2020
7. Stavebné povolenie.zip11.03.2020

Obstarávateľ

 • Senctus, n.o.
  Hlavná ulica 373/31 , 941 37 Strekov
  IČO: 51743183

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904746992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:45:20

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...