Dom seniorov Senctus v Andovciach

ID VO:
12355
Číslo z vestníka VO:
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020
Predpokladaná hodnota:
1 616 574,82 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba Domu Seniorov Senctus v Andovciach
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Senctus, n.o.
  Hlavná ulica 373/31 , 941 37 Strekov
  IČO: 51743183

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904746992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 04.04.2020 02:03:58

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-03-11 00:00:00
  2020-03-31 12:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-03-11 00:00:00
  2020-03-31 12:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-03-11 00:00:00
  2020-04-15 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-03-11 00:00:00
  2020-04-30 00:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-04-16 11:00:00
  2020-04-16 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-04-02 11:00:00
  2020-04-30 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-04-30 00:00:00
  2020-05-29 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....