Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach

ID VO:
12352
Číslo z vestníka VO:
50/2020, zn. 10733 - WYP
Predpokladaná hodnota:
280 845,12 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214100-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy. Počas rekonštrukcie budú vykonané bežné stavebné práce ako: výmena výplní otvorov, zateplenie objektu, kompletná výmene systému ÚK vrátane zdroja tepla, vyregulovanie vykurovacej sústavy, kompletná výmene zdravotechnických zariadení, rozvodov a elektroinštalácii vrátane bleskozvodu.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Online otváranie ponúk.pdf21.03.2020
Výzva na predkladanie ponuky.pdf02.03.2020
Súťažné podklady.pdf02.03.2020

Obstarávateľ

 • Obec Nový Život
  Eliášovce 55, 930 38 Nový Život
  IČO: 00305626

  Kontakt: JUDr. Tibor Fehér
  Telefón: +421 315692473
  Web:
  Email: novyzivot@novyzivot.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:15:30

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky