Rekonštrukcia MŠ v Tonkovciach

ID VO:
12352
Číslo z vestníka VO:
50/2020, zn. 10733 - WYP
Predpokladaná hodnota:
280 845,12 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214100-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy. Počas rekonštrukcie budú vykonané bežné stavebné práce ako: výmena výplní otvorov, zateplenie objektu, kompletná výmene systému ÚK vrátane zdroja tepla, vyregulovanie vykurovacej sústavy, kompletná výmene zdravotechnických zariadení, rozvodov a elektroinštalácii vrátane bleskozvodu.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Online otváranie ponúk.pdf21.03.2020
Výzva na predkladanie ponuky.pdf02.03.2020
Súťažné podklady.pdf02.03.2020

Obstarávateľ

 • Obec Nový Život
  Eliášovce 55, 930 38 Nový Život
  IČO: 00305626

  Kontakt: JUDr. Tibor Fehér
  Telefón: +421 315692473
  Web:
  Email: novyzivot@novyzivot.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 04.04.2020 00:17:08

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2020-03-02 10:20:00
  2020-03-26 12:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2020-03-02 10:20:00
  2020-03-19 12:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2020-03-03 08:00:00
  2020-03-23 12:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2020-03-23 13:00:00
  2020-03-26 12:00:00
 • Otváranie ponúk
  2020-03-27 09:00:00
  2020-03-27 16:00:00
 • Zaslanie prístupu DISCORD
  2020-03-27 09:00:00
  2020-03-27 09:30:00
 • Zaslanie zápisnice z otvárania ponúk
  2020-03-27 12:00:00
  2020-04-01 09:00:00
 • Žiadosť o predloženie dokladov nahradených ČV
  2020-03-27 13:00:00
  2020-03-30 16:00:00
 • Predloženie dokladov nahradených ČV
  2020-03-30 00:00:00
  2020-04-07 23:59:00

Najčastejšie otázky