Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec

ID VO:
12351
Číslo z vestníka VO:
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020
Predpokladaná hodnota:
652 909,86 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233120-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom:
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec"
pozostávajúca z častí:
a) Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec,
b) Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Ulica Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 04.04.2020 01:30:12

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-02-26 00:00:00
  2020-04-17 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-02-26 00:00:00
  2020-04-16 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-02-26 00:00:00
  2020-04-16 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-02-26 00:00:00
  2020-05-30 00:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-04-17 10:00:00
  2020-04-17 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-04-17 11:01:00
  2020-05-29 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-04-30 00:00:00
  2020-05-29 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...