Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka

ID VO:
12344
Číslo z vestníka VO:
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020
Predpokladaná hodnota:
3 698 450,52 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetná časť stavby rieši delenú kanalizačnú sieť pre odvádzanie splaškových vôd z obce Hajnáčka a časti obce Šurice, včítane kanalizačných prípojok k nehnuteľnostiam. Kanalizačná sieť ústi do mechanicko - biologickej ČOV severovýchodne od obce, vo vzdialenosti cca 100 m od hranice extravilánu obce. Vyčistené odpadové vody budú zaústené do potoka Gortva, pretekajúceho v vzdialenosti cca 50 m východne od ČOV. ČOV nie je predmetom tejto stavby.
Vzhľadom na členitú konfiguráciu terénu na území obce nie je možné odviesť splaškové vody z obce gravitačnou kanalizáciou, preto riešenie uvažuje so zriadením šiestich čerpacích staníc na území obce.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
33. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 26.zip04.05.2021
32. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 25.zip22.04.2021
31. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 24.pdf01.04.2021
30. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 23.pdf12.03.2021
29. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 22.pdf19.02.2021
28. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 21.pdf05.02.2021
27. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 20.zip15.01.2021
26. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 19.pdf02.12.2020
25. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 18.pdf03.11.2020
24. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 17.pdf15.10.2020
23. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 16.pdf24.09.2020
22. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15.pdf03.09.2020
21. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 14.pdf13.08.2020
20. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 13.pdf29.07.2020
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.pdf10.07.2020
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf25.06.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf10.06.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf21.05.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf06.05.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf17.04.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf31.03.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip18.03.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf05.03.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf25.02.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip14.02.2020
9. Súťažné podklady_zmena.docx14.02.2020
7. Vysvetlenie súťažných podkaldov č. 1.zip13.02.2020
1. Výzva na predloženie ponuky_6357_WYP.pdf31.01.2020
2. Súťažné podklady.docx31.01.2020
3. Návrh zmluvy o dielo.docx31.01.2020
4. Projektová dokumentácia.zip31.01.2020
5. Výkaz výmer.xlsx31.01.2020
6. JED.docx31.01.2020

Obstarávateľ

 • Obec Hajnačka
  Hajnáčka 484, 98033 Hajnáčka
  IČO: 00318736

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.obechajnacka.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:12:22

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-01-31 00:00:00
  2021-05-13 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-01-31 00:00:00
  2021-05-13 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-01-31 00:00:00
  2021-06-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-01-31 00:00:00
  2021-05-13 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-05-14 09:00:00
  2021-05-14 10:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-05-14 10:00:00
  2021-06-30 00:00:00

Najčastejšie otázky