Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody

ID VO:
12343
Číslo z vestníka VO:
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020
Predpokladaná hodnota:
520 768,07 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukciu verejného vodovodu - rozvodnej siete
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Utekáč
  Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč
  IČO: 17067430

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.obecutekac.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.02.2020 19:18:06

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-01-31 00:00:00
  2020-03-03 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2020-01-31 00:00:00
  2020-03-03 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-01-31 00:00:00
  2020-03-31 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-01-31 00:00:00
  2020-03-03 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2020-03-06 10:00:00
  2020-03-06 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-03-06 11:00:00
  2020-03-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...