Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

ID VO:
12342
Číslo z vestníka VO:
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020
Predpokladaná hodnota:
912 742,09 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je ďalšia výstavba kanalizácie v obci Zemné a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc. Bližšia špecifikácia rozsahu stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Zemné
  Hlavná 268, 941 22 Zemné
  IČO: 00309371

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.zemne.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.11.2020 04:01:22

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....