Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia

ID VO:
12334
Číslo z vestníka VO:
1/2020 - 21 - MST
Dátum zverejnenia:
Číslo z vestníka EU:
2019/S 251-621690
Predpokladaná hodnota:
552 066,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
42418900-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka strojov na miesto plnenia pre projekt Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky ozložiteľného odpadu, vrátane zaškolenia obsluhy strojov v rozsahu min. 3 hod za každý stroj.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
  Veľká Lúč 20 , 930 03 Lúč na Ostrove
  IČO: 52841511

  Kontakt: Mgr. Ladislav Kiss
  Telefón: +421 905900403
  Web:
  Email: zdruzeniebrko@gmail.com

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.01.2020 13:39:54

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potreb na vypracovanie ponuky
  2019-12-31 11:00:00
  2020-01-30 12:00:00
 • Žiadosť o vysvetl inform uvedených v Oznámení a SP
  2020-01-02 00:00:00
  2020-01-23 12:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2020-01-07 00:00:00
  2020-01-27 12:00:00
 • Lehota na predkladanie ponúk
  2020-01-08 00:00:00
  2020-01-30 12:00:00
 • Otváranie ponúk
  2020-01-31 09:00:00
  2020-01-31 12:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...