Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia

ID VO:
12334
Číslo z vestníka VO:
1/2020 - 21 - MST
Číslo z vestníka EU:
2019/S 251-621690
Predpokladaná hodnota:
552 066,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
42418900-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka strojov na miesto plnenia pre projekt Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky ozložiteľného odpadu, vrátane zaškolenia obsluhy strojov v rozsahu min. 3 hod za každý stroj.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
  Veľká Lúč 20 , 930 03 Lúč na Ostrove
  IČO: 52841511

  Kontakt: Mgr. Ladislav Kiss
  Telefón: +421 905900403
  Web:
  Email: zdruzeniebrko@gmail.com

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 08:45:54

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...