Nájomný bytový dom č. 1 a č. 2 s technickou infraštruktúrou

ID VO:
12330
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019, zn. 35849 - WYP
Dátum zverejnenia:
Predpokladaná hodnota:
1 985 747,10 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytových domov č. 1 a 2 a technickej infraštruktúry k bytovým domom v obci Kráľov Brod.
V rámci zákazky je navrhnuté vybudovanie 2 ks bytových domov s 12 bytovými jednotkami. Bytové domy sú riešené ako samostatne stojace objekty s tromi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia. Zastrešené sú valbovou strechou s malým sklonom. Všetky obytné podlažia majú plnú výšku, podkrovie je nevyužité.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf23.12.2019
Súťažné podklady.pdf23.12.2019

Obstarávateľ

 • Obec Kráľov Brod
  Hlavná 4, 925 41 Kráľov Brod
  IČO: 00306053

  Kontakt: Mgr. Gergely Agócs
  Telefón: +421 317780364
  Web: https://kralovbrod.sk/
  Email: kralov.brod@azet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.01.2020 13:06:57

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potreb na vypracovanie ponuky
  2019-12-23 08:00:00
  2020-01-09 12:00:00
 • Žiadosť o vysvetlenie informácií k Výzve a SP
  2019-12-23 08:00:00
  2020-01-02 12:00:00
 • Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve a SP
  2019-12-30 00:00:00
  2020-01-03 12:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2019-12-23 08:00:00
  2020-01-09 12:00:00
 • Otváranie ponúk
  2020-01-10 09:00:00
  2020-01-10 16:00:00
 • Zaslanie zápisnice z otvárania ponúk
  2020-01-10 12:00:00
  2020-01-15 12:00:00
 • Žiadosť o vysvetlenie ponuky
  2020-01-17 09:00:00
  2020-01-24 23:59:00
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
  2020-01-24 10:00:00
  2020-01-31 00:00:00
 • Námietky
  2020-01-24 10:00:00
  2020-02-03 23:59:00

Najčastejšie otázky