Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

ID VO:
12327
Číslo z vestníka VO:
34976 - WYP, Vestník č. 251/2019 - 10.12.2019
Predpokladaná hodnota:
749 143,51 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na diele "Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č.15.pdf06.07.2020
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č.14.zip19.06.2020
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č.13.zip04.06.2020
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č.12.pdf28.05.2020
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č.11.zip14.05.2020
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č.10.pdf04.05.2020
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č.9.pdf07.04.2020
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č.8.pdf25.03.2020
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č.7.pdf13.03.2020
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č.6.pdf12.03.2020
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č.5.zip26.02.2020
7. Vysvetlenie súťažných podkladov č.4.zip13.02.2020
6. Vysvetlenie súťažných podkladov č.3.zip29.01.2020
5. Vysvetlenie súťažných podkladov č.2.pdf16.01.2020
4. Vysvetlenie súťažných podkladov č.1.pdf30.12.2019
3. Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf27.12.2019
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf10.12.2019
2. SP.zip10.12.2019

Obstarávateľ

 • Gymnázium Mikuláša Kováča
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
  IČO: 00626317

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://gmkbb.edupage.org/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:49:23

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...