Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

ID VO:
12327
Číslo z vestníka VO:
34976 - WYP, Vestník č. 251/2019 - 10.12.2019
Dátum zverejnenia:
Predpokladaná hodnota:
749 143,51 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na diele "Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Gymnázium Mikuláša Kováča
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
  IČO: 00626317

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://gmkbb.edupage.org/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.01.2020 12:18:10

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2019-12-10 00:00:00
  2020-02-07 14:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2019-12-10 00:00:00
  2020-02-07 14:00:00
 • predkladanie ponuk
  2019-12-10 00:00:00
  2020-02-07 14:00:00
 • všeobecná agenda
  2019-12-10 00:00:00
  2020-02-29 00:00:00
 • otvárenie ponuk
  2020-02-10 10:00:00
  2020-02-10 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2020-02-10 11:01:00
  2020-02-22 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2020-03-01 00:00:00
  2020-03-31 00:00:00

Najčastejšie otázky