Jahodná kanalizácia

ID VO:
12317
Číslo z vestníka VO:
194/2019 -26.09.2019, zn. 24830 - WYP
Dátum zverejnenia:
2019-12-09
Predpokladaná hodnota:
4 367 772,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6, 71320000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia" vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Oznámenie o oprave.pdf01.10.2019
Úprava SP.pdf01.10.2019
Prílohy SP.zip01.10.2019
Súťažné podklady.pdf26.09.2019
Výzva na predkladanie ponúk.pdf26.09.2019

Obstarávateľ

 • Obec Jahodná
  Obecný úrad, Nám. Sv. Trojice 294, 930 21 Jahodná
  IČO: 00305472

  Kontakt: Ing. Jarmila Ribánszky
  Telefón: +421 315591159
  Web: https://www.obecjahodna.sk/
  Email: starosta@obecjahodna.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 12.12.2019 01:08:41

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potreb na vypracovanie ponuky
  2019-09-26 08:00:00
  2019-10-15 12:00:00
 • Žiadosť o vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2019-09-26 08:00:00
  2019-10-09 23:59:00
 • Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve a SP
  2019-09-26 12:00:00
  2019-10-10 12:00:00
 • Lehota na predkladanie ponúk
  2019-09-26 12:00:00
  2019-10-15 12:00:00
 • Otváranie ponúk
  2019-10-16 09:00:00
  2019-10-16 12:00:00
 • Predloženie dokladov nahradených JED alebo ČV
  2019-10-16 20:00:00
  2019-10-24 23:59:00
 • Elektronická aukcia
  2019-12-12 09:00:00
  2019-12-12 23:59:00
 • Výzva na elektronickú aukciu
  2019-12-09 00:00:00
  2019-12-09 23:59:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....