Výstavba detského ihriska v Kolárove

ID VO:
12316
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 191/2019, 24581 - WYP
Predpokladaná hodnota:
208 197,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45236210-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, drevené časti opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky min. 7 mm, dvojitým farebným náterom - ponorom s UV ochranou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf23.09.2019
Súťažné podklady.pdf23.09.2019

Obstarávateľ

 • Mesto Kolárovo
  Mestský úrad Kolárovo, Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
  IČO: 00306517

  Kontakt: Ing. Margita Gőghová
  Telefón: +421 35 790 0914
  Web: www.kolarovo.sk
  Email: skolske@kolarovo.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.11.2020 03:27:37

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....