Výstavba detského ihriska v Kolárove

ID VO:
12316
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 191/2019, 24581 - WYP
Dátum zverejnenia:
Predpokladaná hodnota:
208 197,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45236210-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, drevené časti opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky min. 7 mm, dvojitým farebným náterom - ponorom s UV ochranou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf23.09.2019
Súťažné podklady.pdf23.09.2019

Obstarávateľ

 • Mesto Kolárovo
  Mestský úrad Kolárovo, Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
  IČO: 00306517

  Kontakt: Ing. Margita Gőghová
  Telefón: +421 35 790 0914
  Web: www.kolarovo.sk
  Email: skolske@kolarovo.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 12.12.2019 02:02:15

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...