Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa

ID VO:
12310
Číslo z vestníka VO:
23169 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019
Predpokladaná hodnota:
1 472 659,77 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8; 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Dolná Ždaňa. Obec bude napojená zo spoločného existujúceho vodojemu 2x150 m3 pre obce Horná a Dolná Ždaňa v k.ú. Horná Ždaňa.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf25.08.2020
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf25.02.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf23.10.2019
Vysvetlenie súťažných podklaldov č.9.zip15.10.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 3.pdf11.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf08.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip03.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkaldov č. 6.pdf27.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip20.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip17.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip10.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip06.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 2.pdf04.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip04.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf02.09.2019
Výzva na predloženie ponuky.pdf21.08.2019
Súťažné podklady_časť 1.zip21.08.2019
Súťažné podklady_časť 2.zip21.08.2019
Súťažné podklady_časť 3.zip21.08.2019
Súťažné podklady_časť 4.zip21.08.2019

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 07:27:41

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2019-08-21 00:00:00
  2019-10-24 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2019-08-21 00:00:00
  2019-10-24 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2019-08-21 00:00:00
  2021-03-31 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2019-08-21 00:00:00
  2019-10-24 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2019-10-31 10:45:00
  2019-10-31 11:15:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2019-10-31 11:15:00
  2020-10-31 00:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2019-10-24 10:00:00
  2020-01-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....