Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča

ID VO:
12309
Číslo z vestníka VO:
23170 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019
Predpokladaná hodnota:
2 185 031,69 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8; 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Lovča. V rámci stavby bude vybudovaný vodojem, prívodné potrubie do vodojemu, zásobné a rozvodné potrubia v celej obci, vrátane odbočení po hranicu pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf25.02.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf23.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip15.10.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 3.pdf11.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf08.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip03.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf27.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip20.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip10.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip06.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 2.pdf04.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip04.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf02.09.2019
Výzva na predloženie ponuky.pdf21.08.2019
Súťažné podklady_časť 1.zip21.08.2019
Súťažné podklady_časť 2.zip21.08.2019
Súťažné podklady_časť 3.zip21.08.2019

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 09:35:29

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2019-08-21 00:00:00
  2019-10-24 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2019-08-21 00:00:00
  2019-10-24 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2019-08-21 00:00:00
  2020-09-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2019-08-21 00:00:00
  2019-10-24 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2019-10-31 10:00:00
  2019-10-31 10:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2019-10-31 10:30:00
  2020-02-29 00:00:00

Najčastejšie otázky