Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča

ID VO:
12309
Číslo z vestníka VO:
23170 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019
Predpokladaná hodnota:
2 185 031,69 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8; 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Lovča. V rámci stavby bude vybudovaný vodojem, prívodné potrubie do vodojemu, zásobné a rozvodné potrubia v celej obci, vrátane odbočení po hranicu pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf25.02.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf23.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip15.10.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 3.pdf11.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf08.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip03.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf27.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip20.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip10.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip06.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 2.pdf04.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip04.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf02.09.2019
Výzva na predloženie ponuky.pdf21.08.2019
Súťažné podklady_časť 1.zip21.08.2019
Súťažné podklady_časť 2.zip21.08.2019
Súťažné podklady_časť 3.zip21.08.2019

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 11:17:46

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....