Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené)

ID VO:
12308
Číslo z vestníka VO:
23171 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019
Predpokladaná hodnota:
1 255 346,95 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8; 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie nasledovných stavebných objektov : S001 Rekonštrukcia prívodného potrubia, S002 Rekonštrukcia rozvodného potrubia. Súčasťou stavebného objektu S001 je rekonštrukcia existujúceho prívodného potrubia PVC DN 150 od prerušovacej komory po vodojem Nad školou. Súčasťou stavebného objektu S002 je vybudovanie nového rozvodného potrubia a prepojenie existujúcich prípojok na rozvodné potrubie/pre RD nachádzajúce sa na trase prívodného potrubia/, lokalita u Môcikov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Zrušenie súťaže_vestník UVO.pdf30.01.2020
Zrušenie súťaže.pdf29.01.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf23.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.zip15.10.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 3.pdf11.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf08.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip03.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf27.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip20.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf17.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip10.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip06.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 2.pdf04.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip04.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf02.09.2019
Výzva na predloženie ponuky.pdf21.08.2019
Súťažné podklady.zip21.08.2019

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 10:52:20

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky