Veľké Dravce - verejný vodovod

ID VO:
12307
Číslo z vestníka VO:
23175 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019
Predpokladaná hodnota:
1 355 704,46 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8; 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Premetom zákazky je realizácia vodovodu obce Veľké Dravce. Vodovod sa napojí na existujúce prívodné potrubie z obce Buzitka, ktoré je ukončené na okraji obce Veľké Dravce.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf07.02.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.pdf24.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf23.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip15.10.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 3.pdf11.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf08.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip03.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf27.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf26.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip20.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip16.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip10.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip06.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 2.pdf04.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip04.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf02.09.2019
Výzva na predloženie ponuky.pdf21.08.2019
Súťažné podklady.zip21.08.2019

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 09:07:43

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...