Gregorova Vieska - verejný vodovod

ID VO:
12306
Číslo z vestníka VO:
23176 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019
Predpokladaná hodnota:
841 588,38 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8; 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Premetom zákazky je realizácia vodovodu obce Gregorova Vieska. Verejný vodovod bude napojený na skupinový vodovod H-L-F vetvu MUB v km 4,575 vedľa komunikácie medzi Tomášovcami a Gregorovou Vieskou. V mieste napojenia bude vybudovaná šachta s redukčným ventilom.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf07.02.2020
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.pdf24.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf23.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip15.10.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 3.pdf11.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf08.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip03.10.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf27.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf26.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip20.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip17.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip10.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip06.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu 2.pdf04.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip04.09.2019
Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf02.09.2019
Výzva na predloženie ponuky.pdf21.08.2019
Súťažné podklady.zip21.08.2019

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 07:46:01

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....