Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

ID VO:
12290
Číslo z vestníka VO:
14069 - WYP, vestník č. 112/2019 - 06.06.2019
Predpokladaná hodnota:
904 166,79 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215100-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je modernizácia a stavebné úpravy zdravotného strediska v meste Rajecké Teplice
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf19.09.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.12.pdf28.08.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.11.zip27.08.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.10.zip20.08.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.9.pdf13.08.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.8.pdf06.08.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.7.zip02.08.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.6.pdf30.07.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.5.pdf23.07.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.4.pdf17.07.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.3.pdf10.07.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2.pdf28.06.2019
Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf24.06.2019
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf06.06.2019
2. SP_Rajecké Teplice ZS.zip06.06.2019

Obstarávateľ

 • Mesto Rajecké Teplice
  Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
  IČO: 00321591

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.rajecke-teplice.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 10:40:56

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...