Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

ID VO:
12287
Číslo z vestníka VO:
13566 - WYP, vestník č. 105/2019 - 28.05.2019
Predpokladaná hodnota:
527 021,88 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na diele "Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Hanušovce nad Topľou
  Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  IČO: 00332399

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.hanusovce.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 11:23:21

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....