Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS

ID VO:
12283
Číslo z vestníka VO:
13330 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019
Predpokladaná hodnota:
390 026,23 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia diela Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Kremnica
  Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
  IČO: 00320781

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.kremnica.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 12:02:28

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2019-05-23 00:00:00
  2019-07-04 13:00:00
 • Vysvetlenie súťažných podkladov
  2019-05-23 00:00:00
  2019-07-04 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2019-05-23 00:00:00
  2019-07-04 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2019-05-23 00:00:00
  2020-09-30 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2019-07-10 13:00:00
  2019-07-10 14:00:00
 • Vyhodnotenie ponúk
  2019-07-10 14:01:00
  2019-08-31 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2019-08-21 00:00:00
  2019-09-01 23:59:00

Najčastejšie otázky