Výstavba detského ihriska v Kolárove

ID VO:
12282
Číslo z vestníka VO:
č. 99/2019 - 20.05.2019, zn. 13164 - WYP
Predpokladaná hodnota:
208 197,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45236210-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, drevené časti opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky min. 7 mm, dvojitým farebným náterom ponorom s UV ochranou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponuky.pdf20.05.2019
Súťažné podklady.pdf20.05.2019

Obstarávateľ

 • Mesto Kolárovo
  Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
  IČO: 00306517

  Kontakt: Ing. Margita Gőghová
  Telefón: +421 357900914
  Web: https://www.kolarovo.sk/
  Email: skolske@kolarovo.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 12:07:36

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...