Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča (zrušené)

ID VO:
12276
Číslo z vestníka VO:
8536 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019
Predpokladaná hodnota:
2 185 031,69 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8; 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Lovča. V rámci stavby bude vybudovaný vodojem, prívodné potrubie do vodojemu, zásobné a rozvodné potrubia v celej obci, vrátane odbočení po hranicu pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 10:32:22

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky