Mechanizmy pre zberný dvor obce Moča

ID VO:
12271
Číslo z vestníka VO:
60/2019 - 26.03.2019 zn. 5807 - WYT
Predpokladaná hodnota:
220 882,87 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
16000000-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka strojov na miesto plnenia pre technologické vybavenie Zberného dvora v obci Moča, vrátane zaškolenia obsluhy strojov v rozsahu min. 3 hod za každý stroj.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf26.03.2019
Súťažné podklady.pdf26.03.2019

Obstarávateľ

 • Obec Moča
  Moča 168, 946 37 Moča
  IČO: 00306576

  Kontakt: Ing. Eszter Tóth
  Telefón: +421 357789404
  Web:
  Email: moca@slovanet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 12:53:38

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...