Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce

ID VO:
12269
Číslo z vestníka VO:
21/2018 - 30.01.2018, 1599 - WYP
Predpokladaná hodnota:
682 672,82 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222110-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe Zberného dvora Dunajská Streda v súlade so stavebným povolením číslo: 67/VR/1148/2015/033-BGy/003, zo dňa: 01.04.2016, vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie
objektov SO 04 Vonkajšie osvetlenie a SO-07 Garážové státie.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum

Obstarávateľ

 • Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
  Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
  IČO: 46313834

  Kontakt: Ing. Gabriela Pomichal
  Telefón: +421 315527639
  Web: http://www.municipal-ds.sk/

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 11:54:35

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky