Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči - Referenčné číslo: 2/2018

ID VO:
12260
Číslo z vestníka VO:
419 - WYT Vestník č. 7/2019 - 10.01.2019
Predpokladaná hodnota:
61 822,74 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
39160000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Projekt s názvom: "Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči, sleduje nákup a realizáciu nasledovných predmetov zákazky:
- obstaranie vybavenia dvoch jazykových učební
- obstaranie vybavenia školskej knižnice/študovne
- obstaranie vybavenia dvoch IKT učební.
Kapacita školskej infraštruktúry ZŠ 800 žiakov. Počet knižníc 1, počet IKT učební 2 a počet jazykových učební 2..
Zákazka sa delí na časti. Opis jednotlivých častí je uvedený v súťažných podkladoch.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Námestie SR 1/1, 01438 Bytča
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: +421 415073914
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 12:00:24

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky