Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok

ID VO:
12257
Číslo z vestníka VO:
17299 - WYP, vestník č. 238/2018 - 04.12.2018
Predpokladaná hodnota:
3 761 959,63 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45246000-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení z dôvodu zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Stavbu tvoria 4 stavebné objekty:
SO 01 Úprava Kňazovho jarku v intraviláne km 0,0000,120 0,915 1,035
SO 02 Suchý polder na Kňazovom jarku č.1 v km 1,645
SO 03 Suchý polder na Kňazovom jarku č.2 v km 1,745
SO 04 Suchý polder na Kňazovom jarku č.3 v km 2,470

Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • AQUA - team Slovakia s.r.o.
  Neresnícka cesta 12, 960 01 Zvolen
  IČO: 46338225

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.aquateam.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 12:45:35

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky