Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda

ID VO:
12254
Číslo z vestníka VO:
232/2018 - 26.11.2018, zn. 16830 - WYP
Predpokladaná hodnota:
328 948,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45331100-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predloženie ponúk.pdf26.11.2018
Súťažné podklady.pdf26.11.2018

Obstarávateľ

 • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
  Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda
  IČO: 00162329

  Kontakt: Ing. Alžbeta Tornyaiová
  Telefón: +421 315901709
  Web: https://dunagro.edupage.org
  Email: tornyaiova.alzbeta@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 13:44:56

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...