Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz

ID VO:
12251
Číslo z vestníka VO:
17816- MUP, vestník č. 244/2018 - 12.12.2018
Číslo z vestníka EU:
2018/S 238-542853
Predpokladaná hodnota:
5 556 042,74 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8, 45252127-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní stokovej siete na odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi obce a vybudovanie čistiarne odpadových vôd. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf25.05.2020
20. Oznámenie o otváraní časti ponúk "Kritéria".pdf27.11.2019
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip27.09.2019
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip19.09.2019
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip10.09.2019
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf02.09.2019
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip27.08.2019
14. Suťažné podklady a zmluva o dielo_nové_07_2019.zip29.07.2019
13. Vysvetlenie č. 3.rar04.01.2019
12. Vysvetlenie č. 2.pdf28.12.2018
11. Vysvetlenie č. 1.pdf20.12.2018
10. Oznámenie UVO_17816_MUP.pdf13.12.2018
1. Súťažné podklady.docx11.12.2018
3. Projektová dokumentácia_časť 1.rar11.12.2018
6. Výkaz výmer.rar11.12.2018
8. Žiadosť o účasť_doplňujúce informácie.pdf11.12.2018
2. Návrh zmluvy o dielo.docx11.12.2018
9. Oznámenie EÚ_2018/S 238-542853.pdf11.12.2018
7. Stavebné povolenie.pdf11.12.2018
4. Projektová dokumentácia_časť 2.rar11.12.2018
5. Projektova dokumentácia_časť 3.rar11.12.2018

Obstarávateľ

 • Obec Víťaz
  Víťaz 111, 082 38 Víťaz
  IČO: 00327981

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: www.obecvitaz.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 11:52:20

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...