SO – 01 Kanalizácia splašková

ID VO:
12248
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 214/2018 - 31.10.2018 15638 - WYP
Dátum zverejnenia:
2018-10-31
Predpokladaná hodnota:
3 781 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6, 71242000-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie celoobecnej kanalizácie obce Lúč na Ostrove s prevádzkovými objektami a
domovými prípojkami a následné čistenie odpadových vôd obce Lúč na Ostrove ich odvedením výtlačným potrubím cez
obec Kráľovičove Kračany na ČOV Dunajská Streda a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
oznamenie-15638wyp.pdf31.10.2018
Sutazne_podklady.pdf31.10.2018

Obstarávateľ

 • Obec Lúč na Ostrove
  Lúč na Ostrove 20, 930 03 Lúč na Ostrove
  IČO: 00305561

  Kontakt: Ladislav Kiss
  Telefón: +421 315545206
  Web: www.lucnaostrove.sk
  Email: starosta@lucnaostrove.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 13:49:38

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....