Elektronické obstarávanie

Len neukončené
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 354 224,92 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020Jasle v obci Trstice Nocturnus n.o. 659 802,16 od 2020-08-05 00:00:00
do 2021-10-07 13:00:00
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus Nocturnus n.o.1 619 035,53 od 2020-07-31 00:00:00
do 2021-05-11 13:00:00
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020Drienica - zberný dvor Obec Drienica364 180,89 od 2020-07-09 00:00:00
do 2020-08-06 13:00:00
23101 - WYP Vestník č. 137/2020ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa Mesto Martin1 641 272,45 od 2020-06-30 13:00:00
do 2020-07-21 10:00:00
Obstarávanie ukončené
22427 - WYP Vestník č. 130/2020Tréningový zimný štadión Mesto Martin2 206 815,95 od 2020-06-19 13:00:00
do 2020-07-08 23:59:00
Obstarávanie ukončené
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Dom Seniorov PERENNIS PERENNIS n.o.994 761,25 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-06-29 10:00:00
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč SENIA - občianske združenie746 308,44 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-11-12 10:00:00
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) Mesto Lipany127 333,33 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-22 13:00:00
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač Mesto Sliač1 050 003,00 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-12 10:00:00
2020/S 64-153225Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-03-31 00:00:00
do 2020-04-28 10:00:00
11844 - WYP Vestník č. 65/2020 - 23.03.2020Tréningový zimný štadión Mesto Martin2 398 341,26 od 2020-03-23 13:00:00
do 2020-04-15 00:00:00
Obstarávanie zrušené
11490 - WYP Vestník č. 60/2020 Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa Mesto Martin 509 089,45 od 2020-03-16 13:00:00
do 2020-04-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Dom seniorov Senctus v Andovciach (zrušené) Senctus, n.o.1 616 574,82 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-05-20 10:00:00
Obstarávanie zrušené
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár Obec Tuhár535 472,92 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Centrum sociálnych služieb MIKÁDO Občianske združenie MIKÁDO2 065 531,98 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
50/2020, zn. 10733 - WYPRekonštrukcia MŠ v Tonkovciach Obec Nový Život280 845,12 od 2020-03-23 13:00:00
do 2020-03-26 12:00:00
Obstarávanie ukončené
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) Mesto Lučenec652 909,86 od 2020-02-26 00:00:00
do 2020-06-17 13:00:00
10458 - WYP Vestník č. 47/2020 - 26.02.2020ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa Mesto Martin 1 617 285,03 od 2020-02-26 13:00:00
do 2020-03-13 14:00:00
Obstarávanie zrušené
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2020-02-04 00:00:00
do 2020-02-21 10:00:00
7035 - WYS Vestník č. 27/2020 - 03.02.2020Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 166 667,00 od 2020-02-03 13:00:00
do 2020-02-12 14:00:00
Obstarávanie ukončené
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka Obec Hajnačka3 698 450,52 od 2020-01-31 00:00:00
do 2021-05-13 10:00:00
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody Obec Utekáč520 768,07 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-03-03 10:00:00
Obstarávanie ukončené
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc Obec Zemné912 742,09 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-02-27 10:00:00
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce (zrušené) Obec Drahovce11 057 942,84 od 2020-06-04 17:00:00
do 2020-06-30 09:00:00
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené) Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-01-30 00:00:00
do 2020-03-04 10:00:00
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020 Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 2 recyklovaným asfaltom Mesto Martin1 933 333,33 od 2020-01-16 16:00:00
do 2020-02-05 15:00:00
Obstarávanie ukončené
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 1 asfaltom AC 1 Mesto Martin1 933 333,33 od 2020-01-16 16:00:00
do 2020-02-05 15:00:00
Obstarávanie ukončené
1/2020 - 21 - MSTZariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu552 066,67 od 2020-01-08 00:00:00
do 2020-01-30 12:00:00
Obstarávanie zrušené
262/2019, zn. 36145 - WYPZariadenie na zabezpečenie separovaného zberu Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu541 610,58 od 2020-01-03 00:00:00
do 2020-03-12 12:00:00
Obstarávanie zrušené
35863 - WYS Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin120 065,00 od 2019-12-23 15:00:00
do 2020-01-09 15:00:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019, zn. 35849 - WYPNájomný bytový dom č. 1 a č. 2 s technickou infraštruktúrou Obec Kráľov Brod1 985 747,10 od 2019-12-23 08:00:00
do 2020-01-09 12:00:00
Obstarávanie ukončené
34976 - WYP, Vestník č. 251/2019 - 10.12.2019Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Gymnázium Mikuláša Kováča749 143,51 od 2019-12-10 00:00:00
do 2020-07-10 13:00:00
240/2019 - 25.11.2019, zn. 34091 - WYSZber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Mesto Gabčíkovo200 000,00 od 2019-11-25 08:00:00
do 2019-12-06 12:00:00
Obstarávanie ukončené
33945 - WYS Vestník č. 238/2019 - 21.11.2019Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin142 500,00 od 2019-11-21 15:00:00
do 2019-11-29 15:00:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 234/2019 33582 - WYSVypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“ Mesto Martin159 000,00 od 2019-11-15 15:00:00
do 2019-11-21 15:00:00
Obstarávanie ukončené
29748 - WYP, vestník č. 218/2019, 29.10.2019Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec Mesto Lučenec647 162,13 od 2019-10-28 00:00:00
do 2019-11-29 13:00:00
Obstarávanie zrušené
25108 - WYP Vestník č. 197/2019 - 01.10.2019Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, Martin - Záturčie Mesto Martin782 799,48 od 2019-10-01 15:00:00
do 2019-10-17 15:00:00
Obstarávanie ukončené
194/2019 -26.09.2019, zn. 24830 - WYPJahodná kanalizácia Obec Jahodná4 367 772,50 od 2019-09-26 08:00:00
do 2019-10-09 23:59:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 191/2019, 24581 - WYPVýstavba detského ihriska v Kolárove Mesto Kolárovo208 197,50 od 2019-09-23 08:00:00
do 2019-10-03 12:00:00
Obstarávanie ukončené
27859 - MST, vestník č. 211/2019 - 18.10.2019Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie Mesto Lučenec316 666,66 od 2019-10-17 00:00:00
do 2019-11-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
174/2019 - 28.08.2019, zn. 23515 - WYPRekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM v Dunajskej Strede Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola266 537,31 od 2019-08-26 12:00:00
do 2019-09-16 12:00:00
Obstarávanie ukončené
23165 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Tuhár - vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 191 903,16 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23169 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23170 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.2 185 031,69 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23171 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
Obstarávanie zrušené
23175 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Veľké Dravce - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 355 704,46 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23176 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Gregorova Vieska - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.841 588,38 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 3. Mesto Martin78 986,05 od 2019-07-15 15:00:00
do 2019-07-31 15:00:00
Obstarávanie ukončené
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 2. Mesto Martin96 293,91 od 2019-07-15 15:00:00
do 2019-07-31 15:00:00
Obstarávanie ukončené
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 1. Mesto Martin113 946,00 od 2019-07-15 15:00:00
do 2019-07-31 15:00:00
Obstarávanie ukončené
127/2019 - 26.06.2019, zn. 15030 - WYPRekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola266 537,31 od 2019-06-26 08:00:00
do 2019-07-08 12:00:00
Obstarávanie ukončené
14069 - WYP, vestník č. 112/2019 - 06.06.2019Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice904 166,79 od 2019-06-06 00:00:00
do 2019-09-04 11:00:00
13566 - WYP, vestník č. 105/2019 - 28.05.2019Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou527 021,88 od 2019-05-28 10:00:00
do 2019-07-15 13:00:00
13327 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany Mesto Lipany286 278,94 od 2019-05-23 00:00:00
do 2019-07-15 13:00:00
13330 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica390 026,23 od 2019-05-23 00:00:00
do 2019-07-04 13:00:00
č. 99/2019 - 20.05.2019, zn. 13164 - WYPVýstavba detského ihriska v Kolárove Mesto Kolárovo208 197,50 od 2019-05-20 08:00:00
do 2019-06-10 12:00:00
Obstarávanie ukončené
8534 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Tuhár - vodovod (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 191 903,16 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
8537 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-05-30 10:00:00
8536 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.2 185 031,69 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
75/2019, zn. 7629 - WYSZber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Obec Čierny Brod168 000,00 od 2019-04-16 07:00:00
do 2019-05-02 12:00:00
Obstarávanie ukončené
8535 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-05-30 10:00:00
Obstarávanie zrušené
7633 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019Gregorova Vieska - verejný vodovod (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.841 588,38 od 2019-04-16 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
7634 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019Veľké Dravce - verejný vodovod (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 355 704,46 od 2019-04-09 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
60/2019 - 26.03.2019 zn. 5807 - WYTMechanizmy pre zberný dvor obce Moča Obec Moča220 882,87 od 2019-03-26 07:00:00
do 2019-04-15 12:00:00
Obstarávanie ukončené
21/2018 - 30.01.2018, 1599 - WYPZberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.682 672,82
5126 - WYP Vestník č. 49/2019Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa Mesto Martin641 171,13 od 2019-03-11 11:00:00
do 2019-03-25 15:00:00
Obstarávanie ukončené
4169 - WYP Vestník č. 34/2019Cyklotrasa Martin-Vrútky Mesto Martin1 624 133,05 od 2019-02-18 15:00:00
do 2019-05-14 11:00:00
Obstarávanie ukončené
4000 - WYP Vestník č. 30/2019 - 12.02.2019Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - PODLIMITNÁ ZÁKAZKA Mesto Martin1 200 000,00 od 2019-02-12 10:00:00
do 2019-02-28 10:00:00
Obstarávanie ukončené
25/2019 - 05.02.2019, zn. 3570 - WYPRekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola386 562,82 od 2019-02-05 00:00:00
do 2019-02-16 00:00:00
Obstarávanie ukončené

Najčastejšie otázky