Elektronické obstarávanie

Len neukončené
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
35662- MUP, vestník č. 169/2021 - 26.07.2021Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce Obec Drahovce11 057 942,84 od 2021-07-23 00:00:00
do 2021-09-30 10:00:00
34794 - WYP Vestník č. 166/2021Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine Mesto Martin1 196 121,31 od 2021-07-22 15:00:00
do 2021-08-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
30902 - WYP, vestník č. 153/2021 - 02.07.2021ČOV a kanalizácia Betlanovce Obec Betlanovce444 651,55 od 2021-06-30 00:00:00
do 2021-08-09 13:00:00
31066-MSP, vestník č. 154/2021 - 6.7.2021Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja17 003 195,50 od 2021-07-02 00:00:00
do 2021-10-04 10:00:00
vestník č.145/2021, 22.06.2021, 30009 - MSTInformačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany eurobus, a.s.592 900,00 od 2021-06-16 00:00:00
do 2021-12-06 13:00:00
29789 - WYP, vestník č. 143/2021 - 18.06.2021Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2021-06-18 00:00:00
do 2021-07-07 10:00:00
vestník č.136/2021, 09.06.2021, 2951 - MSTTarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja eurobus, a.s.3 597 372,67 od 2021-06-03 00:00:00
do 2021-10-14 13:00:00
28854 - MST Vestník č. 134/2021Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.4 170 348,00 od 2021-06-04 16:00:00
do 2021-07-15 10:00:00
Obstarávanie ukončené
VO č. 135/2021 28986 - WYPHAVARIJNÁ OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV Mesto Bytča248 738,00 od 2021-06-07 16:00:00
do 2021-07-08 10:00:00
Obstarávanie ukončené
23078 - WYP Vestník č. 101/2021Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie Mesto Martin372 798,80 od 2021-04-29 16:00:00
do 2021-05-25 10:00:00
Obstarávanie ukončené
21811 - WYP Vestník č. 97/2021Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa Mesto Martin490 485,17 od 2021-04-27 16:00:00
do 2021-05-18 10:00:00
Obstarávanie zrušené
93/2021, zn. 20722 - WYPNájomné bytové domy s technickou vybavenosťou Obec Zemianska Olča1 320 266,67 od 2021-04-22 08:00:00
do 2021-05-11 10:00:00
Obstarávanie zrušené
16924 - WYP, Vestník č. 78/2021 - 30.03.2021Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke Obec Liptovská Teplička1 270 800,67 od 2021-03-30 00:00:00
do 2021-06-24 13:00:00
16852 - WYP Vestník č. 78/2021 Stavebné úpravy budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin – zateplenie, II. etapa Mesto Martin185 833,33 od 2021-03-30 16:00:00
do 2021-05-28 12:00:00
Obstarávanie ukončené
15970 - WYP Vestník č. 71/2021Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj“ Mesto Martin3 562 862,25 od 2021-03-19 16:00:00
do 2021-04-13 10:00:00
Obstarávanie ukončené
15815 - MST, vestník č. 70/2021 - 18.03.2021Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja ARRIVA Michalovce, a.s.2 180 706,25 od 2021-03-17 00:00:00
do 2021-05-03 13:00:00
15435 - WYT, Vestník č. 67/2021 - 15.03.2021Drienica - Zberný dvor - Traktor s príslušenstvom Obec Drienica152 844,36 od 2021-03-11 00:00:00
do 2021-04-08 13:00:00
15063 - MST Vestník č. 63/2021Nákup a dodávka autobusov s cng pohonom pre potreby spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.9 520 000,00 od 2021-03-08 16:00:00
do 2021-04-08 10:00:00
Obstarávanie ukončené
14038 - WYS Vestník č. 53/2021Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin Mesto Martin213 900,00 od 2021-02-23 16:00:00
do 2021-03-10 10:00:00
Obstarávanie ukončené
12721 - WYP Vestník č. 45/2021Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin1 200 000,00 od 2021-02-11 16:00:00
do 2021-03-04 10:00:00
Obstarávanie ukončené
43/2021 - 12319 - WYP2 x Nájomný bytový dom 12 b. j. s technickou vybavenosťou Obec Zemianska Olča1 322 635,43 od 2021-02-10 12:00:00
do 2021-03-03 12:00:00
Obstarávanie zrušené
45494 - WYPNájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou Obec Moča532 275,92 od 2021-01-07 08:00:00
do 2021-01-13 12:00:00
Obstarávanie ukončené
45024 - WYP, Vestník č. 264/2020 - 16.12.2020Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice774 512,14 od 2020-12-16 00:00:00
do 2021-03-01 13:00:00
Obstarávanie ukončené
44650 - WYP Vestník č. 259/2020SKATEPARK MARTIN Mesto Martin196 158,00 od 2020-12-09 15:00:00
do 2021-01-12 10:00:00
Obstarávanie ukončené
44080 - MSS Vestník č. 253/2020Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin500 000,00 od 2020-11-30 15:00:00
do 2021-01-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany Mesto Lipany128 333,33 od 2020-11-23 00:00:00
do 2020-12-15 13:00:00
38620 - WYP Vestník č. 224/2020Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa Mesto Martin564 210,82 od 2020-10-27 13:00:00
do 2020-11-19 10:00:00
Obstarávanie ukončené
č.217/2020 zo dňa 19.10.2020, zn.36402-MSTDodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin137 500,00 od 2020-10-16 09:00:00
do 2020-11-16 10:00:00
Obstarávanie ukončené
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica390 631,29 od 2020-10-16 00:00:00
do 2020-11-12 13:00:00
35080 - MNA - Vestník č. 213/2020NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Útvar hlavného architekta mesta Martin28 000,00 od 2020-10-09 10:00:00
do 2020-12-09 16:00:00
Obstarávanie ukončené
204/2020 - 30.09.2020, zn. 33429 - WYTPlastové nádoby na biologický odpad Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.81 006,67 od 2020-10-01 08:00:00
do 2020-10-12 12:00:00
Obstarávanie ukončené
32535 - MSS Vestník č. 193/2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV Mesto Martin500 000,00 od 2020-09-11 09:00:00
do 2020-10-13 10:00:00
Obstarávanie ukončené
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY Mesto Lučenec1 011 709,41 od 2020-09-09 00:00:00
do 2020-11-16 09:00:00
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov Košický samosprávny kraj 4 920 120,72 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín Košický samosprávny kraj 4 499 700,19 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov Košický samosprávny kraj 3 616 045,32 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa Košický samosprávny kraj2 599 262,06 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-18 13:00:00
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 876 869,72 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja3 846 259,46 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-18 10:00:00
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 410 349,59 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 113 653,25 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 354 224,92 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020Jasle v obci Trstice Nocturnus n.o. 659 802,16 od 2020-08-05 00:00:00
do 2021-10-07 13:00:00
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus Nocturnus n.o.1 619 035,53 od 2020-07-31 00:00:00
do 2021-05-11 13:00:00
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020Drienica - zberný dvor Obec Drienica364 180,89 od 2020-07-09 00:00:00
do 2020-08-06 13:00:00
23101 - WYP Vestník č. 137/2020ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa Mesto Martin1 641 272,45 od 2020-06-30 13:00:00
do 2020-07-21 10:00:00
Obstarávanie ukončené
22427 - WYP Vestník č. 130/2020Tréningový zimný štadión Mesto Martin2 206 815,95 od 2020-06-19 13:00:00
do 2020-07-14 10:00:00
Obstarávanie ukončené
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Dom Seniorov PERENNIS PERENNIS n.o.994 761,25 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-06-29 10:00:00
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč SENIA - občianske združenie746 308,44 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-11-12 10:00:00
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) Mesto Lipany127 333,33 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-22 13:00:00
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač Mesto Sliač1 050 003,00 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-12 10:00:00
2020/S 64-153225Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-03-31 00:00:00
do 2020-04-28 10:00:00
11844 - WYP Vestník č. 65/2020 - 23.03.2020Tréningový zimný štadión Mesto Martin2 398 341,26 od 2020-03-23 13:00:00
do 2020-04-17 10:00:00
Obstarávanie zrušené
11490 - WYP Vestník č. 60/2020 Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa Mesto Martin 509 089,45 od 2020-03-16 13:00:00
do 2020-04-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Dom seniorov Senctus v Andovciach (zrušené) Senctus, n.o.1 616 574,82 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-05-20 10:00:00
Obstarávanie zrušené
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár Obec Tuhár535 472,92 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Centrum sociálnych služieb MIKÁDO Občianske združenie MIKÁDO2 065 531,98 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
50/2020, zn. 10733 - WYPRekonštrukcia MŠ v Tonkovciach Obec Nový Život280 845,12 od 2020-03-23 13:00:00
do 2020-03-26 12:00:00
Obstarávanie ukončené
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) Mesto Lučenec652 909,86 od 2020-02-26 00:00:00
do 2020-06-17 13:00:00
10458 - WYP Vestník č. 47/2020 - 26.02.2020ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa Mesto Martin 1 617 285,03 od 2020-02-26 13:00:00
do 2020-03-19 10:00:00
Obstarávanie zrušené
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2020-02-04 00:00:00
do 2020-02-21 10:00:00
7035 - WYS Vestník č. 27/2020 - 03.02.2020Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 166 667,00 od 2020-02-03 13:00:00
do 2020-02-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka Obec Hajnačka3 698 450,52 od 2020-01-31 00:00:00
do 2021-05-13 10:00:00
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody Obec Utekáč520 768,07 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-03-03 10:00:00
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc Obec Zemné912 742,09 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-02-27 10:00:00
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce (zrušené) Obec Drahovce11 057 942,84 od 2020-06-04 17:00:00
do 2020-06-30 09:00:00
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené) Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-01-30 00:00:00
do 2020-03-04 10:00:00
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020 Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 2 recyklovaným asfaltom Mesto Martin1 933 333,33 od 2020-01-16 16:00:00
do 2020-02-11 10:00:00
Obstarávanie ukončené
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 1 asfaltom AC 1 Mesto Martin1 933 333,33 od 2020-01-16 16:00:00
do 2020-02-11 10:00:00
Obstarávanie ukončené
1/2020 - 21 - MSTZariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu552 066,67 od 2020-01-08 00:00:00
do 2020-01-30 12:00:00
Obstarávanie zrušené

Najčastejšie otázky