Elektronické obstarávanie

Len neukončené
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
15228 - WYP Vestník č. 58/2022Obnova obojstranných chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu Mesto Martin246 721,16 od 2022-02-28 16:00:00
do 2022-03-22 10:00:00
Obstarávanie ukončené
14225 - WYP Vestník č. 51/2022Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa Mesto Martin906 539,69 od 2022-02-17 16:00:00
do 2022-03-10 10:00:00
Obstarávanie zrušené
vestniktestovacia sutaz Nazov organizacie0,00 od 2022-02-15 09:00:00
do 2022-02-15 15:00:00
48/2022, zn. 13546 - WYPObytný park Zlaté Klasy Obec Zlaté Klasy1 730 913,34 od 2022-02-14 00:00:00
do 2022-02-23 23:59:00
Obstarávanie ukončené
9753 - WYP Vestník č. 35/2022Opravy a rekonštrukcie miestnych ciest asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin Mesto Martin2 000 000,00 od 2022-02-03 16:00:00
do 2022-02-24 10:00:00
Obstarávanie ukončené
29/2022, zn. 7993 - WYPNovostavba bytových domov, 2 x 18 b.j. s technickou infraštruktúrou Obec Vrakúň2 217 300,00 od 2022-01-31 00:00:00
do 2022-02-13 23:59:00
Obstarávanie ukončené
7239 - WYP Vestník č. 27/2022Oprava a rekonštrukcie ciest mesta Martin recyklovaným asfaltom Mesto Martin600 000,00 od 2022-01-28 16:00:00
do 2022-02-22 10:00:00
Obstarávanie ukončené
6466 - WYP, vestník č. 24/2022 - 27.01.2022Obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo Obec Kalinovo249 286,53 od 2022-01-27 00:00:00
do 2022-03-03 10:00:00
2022/S 017-040192Mesto Lučenec - Dodávka plynu na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023 Mesto Lučenec171 776,84 od 2022-01-24 00:00:00
do 2022-02-21 13:00:00
Obstarávanie ukončené
17/2022, zn. 4279 - WYPŠtadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba – búracie práce Správa majetku Sereď, s.r.o.320 391,92 od 2022-01-21 08:00:00
do 2022-02-06 00:00:00
Obstarávanie zrušené
3197 - WYP Vestník č. 13/2022Realizácia stavby “Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“ Mesto Martin356 582,65 od 2022-01-19 16:00:00
do 2022-02-15 10:00:00
Obstarávanie ukončené
1929 - WYP Vestník č. 9/2022Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa Mesto Martin591 167,48 od 2022-01-14 16:00:00
do 2022-02-10 10:00:00
Obstarávanie ukončené
59359 - WYP Vestník č. 292/2021Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa Mesto Martin579 216,29 od 2021-12-22 16:00:00
do 2022-01-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
281/2021, zn. 58058 - WYPNovostavba materskej školy Obec Vlčkovce495 227,18 od 2021-12-07 08:00:00
do 2021-12-29 10:00:00
Obstarávanie ukončené
57322 - IBS Vestník č. 275/2021Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Námestie SNP v Martine“ - priame rokovacie konanie Mesto Martin88 000,00
57227 - WYP Vestník č. 273/2021Realizácia stavby "Centrum sociálnych služieb Martin - Podháj" Mesto Martin4 116 971,28 od 2021-11-25 16:00:00
do 2021-12-16 10:00:00
Obstarávanie ukončené
56363 - MNA Vestník č. 265/2021PARKOVACIE DOMY V MARTINE TURIEC, a.s.388 000,00 od 2021-11-12 12:00:00
do 2022-01-19 23:59:00
Obstarávanie ukončené
261/2021, zn. 55566 - WYTDodávka zemného plynu Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda148 776,14 od 2021-11-09 08:00:00
do 2021-11-12 00:00:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 261/2021 - 09.11.2021, 55491 - WYPZariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice869 643,46 od 2021-11-08 00:00:00
do 2022-01-04 13:00:00
49892 - MST Vestník č. 243/2021Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin360 000,00 od 2021-10-26 15:00:00
do 2021-11-25 10:00:00
Obstarávanie ukončené
46550 - MST, vestník č. 232/2021 - 14.10.2021Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2022 Mesto Lučenec214 944,09 od 2021-10-13 00:00:00
do 2021-11-09 09:00:00
Obstarávanie ukončené
230/2021 - 12.10.2021Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho - prístavba. Mesto Bytča268 069,62 od 2021-10-12 15:00:00
do 2021-11-09 10:00:00
Obstarávanie ukončené
224/2021, zn. 44729 - WYPPrístavba administratívnej budovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých599 854,94 od 2021-10-05 00:00:00
do 2021-10-15 23:59:00
Obstarávanie ukončené
43128 - WYP Vestník č. 212/2021Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa dokončenie diela Mesto Martin283 617,80 od 2021-09-16 15:00:00
do 2021-10-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
43173 - MST Vestník č. 212/2021Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin283 300,00 od 2021-09-14 09:00:00
do 2021-10-19 10:00:00
Obstarávanie ukončené
199/2021, zn. 41819 - WYPRekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor Vlastivedné múzeum v Galante524 049,29 od 2021-08-26 08:00:00
do 2021-08-31 23:59:00
Obstarávanie ukončené
169/2021, zn. 35604 - WYP3x Bytový dom – 28 b.j. – Zlaté Klasy Obec Zlaté Klasy1 598 566,67 od 2021-07-26 08:00:00
do 2021-08-04 23:59:00
35662- MUP, vestník č. 169/2021 - 26.07.2021Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce Obec Drahovce11 057 942,84 od 2021-07-23 00:00:00
do 2021-09-30 10:00:00
34794 - WYP Vestník č. 166/2021Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine Mesto Martin1 196 121,31 od 2021-07-22 15:00:00
do 2021-08-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
30902 - WYP, vestník č. 153/2021 - 02.07.2021ČOV a kanalizácia Betlanovce Obec Betlanovce444 651,55 od 2021-06-30 00:00:00
do 2021-08-09 13:00:00
31066-MSP, vestník č. 154/2021 - 6.7.2021Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja17 003 195,50 od 2021-07-02 00:00:00
do 2021-10-04 10:00:00
vestník č.145/2021, 22.06.2021, 30009 - MSTInformačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany eurobus, a.s.592 900,00 od 2021-06-16 00:00:00
do 2021-12-06 13:00:00
29789 - WYP, vestník č. 143/2021 - 18.06.2021Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2021-06-18 00:00:00
do 2021-07-07 10:00:00
vestník č.136/2021, 09.06.2021, 2951 - MSTTarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja eurobus, a.s.3 597 372,67 od 2021-06-03 00:00:00
do 2021-10-14 13:00:00
28854 - MST Vestník č. 134/2021Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.4 170 348,00 od 2021-06-04 16:00:00
do 2021-07-15 10:00:00
Obstarávanie ukončené
VO č. 135/2021 28986 - WYPHAVARIJNÁ OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV Mesto Bytča248 738,00 od 2021-06-07 16:00:00
do 2021-07-08 10:00:00
Obstarávanie ukončené
23078 - WYP Vestník č. 101/2021Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie Mesto Martin372 798,80 od 2021-04-29 16:00:00
do 2021-05-25 10:00:00
Obstarávanie ukončené
21811 - WYP Vestník č. 97/2021Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa Mesto Martin490 485,17 od 2021-04-27 16:00:00
do 2021-05-18 10:00:00
Obstarávanie zrušené
93/2021, zn. 20722 - WYPNájomné bytové domy s technickou vybavenosťou Obec Zemianska Olča1 320 266,67 od 2021-04-22 08:00:00
do 2021-05-04 00:00:00
Obstarávanie zrušené
16924 - WYP, Vestník č. 78/2021 - 30.03.2021Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke Obec Liptovská Teplička1 270 800,67 od 2021-03-30 00:00:00
do 2021-06-24 13:00:00
16852 - WYP Vestník č. 78/2021 Stavebné úpravy budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin – zateplenie, II. etapa Mesto Martin185 833,33 od 2021-03-30 16:00:00
do 2021-04-21 10:00:00
Obstarávanie ukončené
15970 - WYP Vestník č. 71/2021Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj“ Mesto Martin3 562 862,25 od 2021-03-19 16:00:00
do 2021-04-13 10:00:00
Obstarávanie ukončené
15815 - MST, vestník č. 70/2021 - 18.03.2021Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja ARRIVA Michalovce, a.s.2 180 706,25 od 2021-03-17 00:00:00
do 2021-05-03 13:00:00
15435 - WYT, Vestník č. 67/2021 - 15.03.2021Drienica - Zberný dvor - Traktor s príslušenstvom Obec Drienica152 844,36 od 2021-03-11 00:00:00
do 2021-04-08 13:00:00
15063 - MST Vestník č. 63/2021Nákup a dodávka autobusov s cng pohonom pre potreby spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.9 520 000,00 od 2021-03-08 16:00:00
do 2021-04-08 10:00:00
Obstarávanie ukončené
14038 - WYS Vestník č. 53/2021Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin Mesto Martin213 900,00 od 2021-02-23 16:00:00
do 2021-03-10 10:00:00
Obstarávanie ukončené
12721 - WYP Vestník č. 45/2021Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin1 200 000,00 od 2021-02-11 16:00:00
do 2021-03-04 10:00:00
Obstarávanie ukončené
43/2021 - 12319 - WYP2 x Nájomný bytový dom 12 b. j. s technickou vybavenosťou Obec Zemianska Olča1 322 635,43 od 2021-02-10 12:00:00
do 2021-02-26 12:00:00
Obstarávanie zrušené
45494 - WYPNájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou Obec Moča532 275,92 od 2020-12-23 08:00:00
do 2021-01-05 12:00:00
Obstarávanie ukončené
45024 - WYP, Vestník č. 264/2020 - 16.12.2020Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice774 512,14 od 2020-12-16 00:00:00
do 2021-03-01 13:00:00
Obstarávanie ukončené
44650 - WYP Vestník č. 259/2020SKATEPARK MARTIN Mesto Martin196 158,00 od 2020-12-09 15:00:00
do 2021-01-06 23:59:00
Obstarávanie ukončené
44080 - MSS Vestník č. 253/2020Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin500 000,00 od 2020-11-30 15:00:00
do 2021-01-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany Mesto Lipany128 333,33 od 2020-11-23 00:00:00
do 2020-12-15 13:00:00
38620 - WYP Vestník č. 224/2020Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa Mesto Martin564 210,82 od 2020-10-27 13:00:00
do 2020-11-12 23:59:00
Obstarávanie ukončené
č.217/2020 zo dňa 19.10.2020, zn.36402-MSTDodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin137 500,00 od 2020-10-16 09:00:00
do 2020-11-16 10:00:00
Obstarávanie ukončené
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica390 631,29 od 2020-10-16 00:00:00
do 2020-11-12 13:00:00
35080 - MNA - Vestník č. 213/2020NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Útvar hlavného architekta mesta Martin28 000,00 od 2020-10-09 10:00:00
do 2020-12-02 23:59:00
Obstarávanie ukončené
204/2020 - 30.09.2020, zn. 33429 - WYTPlastové nádoby na biologický odpad Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.81 006,67 od 2020-10-01 08:00:00
do 2020-10-07 12:00:00
Obstarávanie ukončené
32535 - MSS Vestník č. 193/2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV Mesto Martin500 000,00 od 2020-09-11 09:00:00
do 2020-10-13 10:00:00
Obstarávanie ukončené
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY Mesto Lučenec1 011 709,41 od 2020-09-09 00:00:00
do 2020-11-16 09:00:00
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov Košický samosprávny kraj 4 920 120,72 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín Košický samosprávny kraj 4 499 700,19 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov Košický samosprávny kraj 3 616 045,32 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa Košický samosprávny kraj2 599 262,06 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-18 13:00:00
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 876 869,72 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja3 846 259,46 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-18 10:00:00
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 410 349,59 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 113 653,25 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 354 224,92 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020Jasle v obci Trstice Nocturnus n.o. 659 802,16 od 2020-08-05 00:00:00
do 2021-10-07 13:00:00

Najčastejšie otázky

  • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
    Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

    Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...