Prihlásený


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri 28.02.2020 00:05:56

  Zabudol som heslo | eID

POSLEDNÉ PRIDANÉ OBSTARÁVANIA


POSLEDNÉ PRIDANÉ AUKCIE


POSLEDNÉ PRIDANÉ PRIESKUMY

Základné informácie

 • EVO.eBIT portal

  Helpdesk +421 (0) 915 839 934
 • Elektronické zadanie verejného obstarávania.
 • Komplexná knižnica dokumentov k elektronickému verejnému obstarávaniu.
 • Evidencia záujemcov a ich údajov.
 • Elektronická komunikácia s záujemcami o danú ponuku.
 • Elektronický príjem ponúk.
 • Elektronické vyhodnotenie ponúk.
 • Kompletná archivácia
 • a oveľa viac...


Štatistika

 • Obstarávame pre Vás zákazky v systéme elektronického obstarávania v hodnote 83.230.429 EUR
 • Od roku 2009 sme pre Slovensko súťažili elektronické aukcie/prieskumy v hodnote
  3.049.840.892 EUR
 • V našej správe je niekoľko portálov e-aukcií a dražieb vyberáme zo štatistiky...

  1533 aukcií
  1822 prieskumov
  2581 dražieb
  2981 užívateľov
  5936 Realizácií

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...